กฎระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับการเล่น

รายละเอียด Server ทั้งหมด และ ระบบต่างๆ ภายใน Server
Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 308
Joined: Wed Jul 14, 2021 11:40 am

กฎระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับการเล่น

Post by admin » Mon May 23, 2022 2:12 pm

กฎระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับการเล่น

*ทีมงานสมารถปรับเปลี่ยนกฎและแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กฎระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับการเล่น
1.กฎมารยาท ในการเล่น (แจม ป่วน ก่อกวน) แจม รูท เทรน ป่วน เหตุการดังกล่าว ทางทีมงาน จะไม่มีการเข้าไปตัดสิน หรือ ลงโทษผู้เล่น หากทางทีมงานเข้าไปยุ่งจะเกิด ข้อพิพาก หรือ เข้าใจผิดเรื่องการลำเอียง ของทีมงาน ทางทีมงาน แนะนำ ให้ผู้เล่น ที่โดน กรณีดังกล่าว สามารถตัดสินใจ การป้องกันและการแก้ไข หรือตอบโต้ ได้เอง อย่างอิสระ เนื่องจากเกมส์นี้เป็นเกมส์ เก็บเลเวล แนว MMORPG เหตุการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ เป็นเรื่องปกติ

2.กฎการล่าบอส หรือ MVP เนื่องจาก MVP หรือ Mini Boss ต่างๆ เป็นของทุกคนในเซิฟเวอร์ ผู้เล่นทุกคนสามารถแย่งชิงการล่าบอส ด้วย เทคนิค ใดๆ ก็ตาม ที่ทำเพื่อแย่งชิง บอสได้ทุกรูปแบบทุกกรณี ไม่มีกฎห้ามใดๆ ใครเก่งก็ได้ไป ทางทีมงานจะไม่ไปยุ่งเกี่ยว ใดๆ (หากทำความผิดตาม ข้อ 2 จะโดนบทลงโทษ)

3.กรณีโดน Hack ID / หรือฉ้อโกง ID และ Password หากมีการยินยอมหรือยินดีให้ผู้เล่นอื่น หรือ ด้วยความไม่ระวังของผู้เล่น ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ เนื่องจากเป็นความประมาทของผู้เล่นเอง การยินยอมให้ item หรือให้ยืมด้วยความเต็มใจ ทีมงาน ถือว่าผู้เล่นให้ด้วยความเสน่หา หรือยินยอมให้ ด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าทางผู้เล่นจะมีหลักฐาน การพูดคุยเพื่อขอยืม หรือ ขอ ใดๆ ทางทีมงานจะไม่ช่วยทุกกรณี

กฎระเบียบ ข้อบังคับใช้ในเซิร์ฟเวอร์
1. ห้ามมิให้ผู้เล่น ใช้คำพูดในการสนทนาหรือการประกาศที่เป็นลักษณะการส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยก ส่งผลต่อความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หากพบว่ามีการกระทำผิด
2. ห้ามประกาศข้อความใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทีมงานและเซิร์ฟเวอร์ หรือกระทบความมั่นคงของเซิร์ฟเวอร์ทุกกรณี หากพบว่ามีการกระทำผิดจะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร
3. ห้ามมิให้ผู้เล่นใช้ช่องสนทนา ด้วยการส่งข้อความสนทนาหรือการประกาศซ้ำๆ ฟลัดข้อความ ต่อเนื่องกันเพื่อมีเจตนาก่อกวนไม่ให้ผู้เล่นอื่นสามารถใช้งานช่องสนทนา นั้นได้ตามปกติ หากพบว่ามีการกระทำผิด จะถูกระงับการสนทนาและการใช้ Skill (ใบ้แดง) ครั้งละ 30 นาที
4.ห้ามส่งเสริมหรือยุแหย่ให้เกิดความวุ่นวายสร้างความแตกแยกในสังคม
5.ห้ามส่งเสริม ล่อลวง ชักจูงหรือทำให้เกิดการกระทำใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย ชาติ ศาสนา
6.ห้ามทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน Zeny, Item ,ID , Charecter ภายในเกมส์ เป็นเงินจริงทุกกรณี
7.ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทีมงานโดยเด็ดขาด หากพบเจอและมีหลักฐานจะได้รับโทษคือระงับไอดีถาวรโดยทันที พร้อมแบนip เครื่องที่เล่น และทุกไอดีที่มีการเชื่อมโยงกันทันที
8.ห้ามแอบอ้างเป็น GM หรือทีมงานทุกช่องทางหากพบเจอ มีโทษระงับไอดีถาวร พร้อมแบนip เครื่องที่เล่น 9.ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือ แอบอ้างบุคคลอื่น หรือสื่อให้ผู้เล่นอื่นเข้าใจว่าเป็นGM และทีมงาน ในการกำหนดชื่อตัวละคร, ชื่อ Guild
10.ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทุกกรณี หากพบเจอให้แจ้งไปยังทีมงานโดยทันที ถ้าหากเป็นบักที่ส่งผลเสียหรือกระทบต่อความมั่นคงของเซิร์ฟเวอร์ หากตรวจสอบแล้วเป็นความจริงทีมงานจะมีของรางวัลมอบให้ หากไม่แจ้งทีมงานและนำไปใช้หาผลประโยชน์มีโทษโดนแบนไอดีถาวรทันที
หากทำผิด ตาม 10 ข้อด้านบน จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร (ยก IP Address) เท่านั้น ไม่มีการผ่อนผัน ทุกกรณี

Post Reply